بخشنامه / ضرورت رعایت اصول بسته بندی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت

پلمپ برخی دفاتر پیشخوان دولت به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی

جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت استان و تاکید به رعایت و دستورالعملهای بهداشتی و اختصاص یک نفر مختص سالمندان که بدون نوبت نسبت به ارائه خدمات اقدام شود

قابل توجه مسئولان محترم دفاتر پیشخوان دولت بدینوسیله اعلام می گردد با توجه به سقف دویست هزار ریالی اور شارژ (شارژ مازاد) مصوبه جلسه و نشست کارگزاری ها در خصوص ارائه طرح های تشویقی ، از این پس این طرحها با هماهنگی و در قالب سبد تشویقی اجرا می شود . دفاتر می توانند با مراجعه به سایت مجموعه کانون کشوری پیشخوان به آدرس epishkhan.orgو سایت شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان به آدرس icsco.irیا از طریق باشگاه کارگزاری های پیشخوان از این بسته های متنوع مطلع و بهره مند شوند. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد .