شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (ع) تسلیت باد

دوباره چشمه اشک است که میجوشد

در امتداد ناله یک طفل به پای تابوتی

خدا مادرم را کجا میبرند ؟

شهادت حضرت فاطمه زهرا (ع)سیده النسا،رکن الهدی تسلیت و تعزیت باد .