قابل توجه مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت

با عنایت به اعلام برخی از مدیران محترم دفاتر پیشخوان مبنی بر تماس تلفنی و همچنین ارسال پیامک با موضوع حقوقی نمودن دفاتر و ارتباط آن با کانون کشوری و سوء استفاده از نام کانون انجمن های صنفی کشور و هم چنین نام و نام خانوادگی پرسنل و همکاران مجموعه ،به اطلاع می رساند هیچ گونه اقدامی در این خصوص از سوی کانون صورت نگرفته است .

لذا از تمامی همکاران و مدیران محترم دفاتر پیشخوان خواهشمندیم مراقب سوء استفاده اینگونه شرکت ها از هویت و نام مجموعه کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان کشور باشند.