اطلاعیه / ضوابط در خصوص صدور کارت بهداشت

با عنایت به نامه ارسالی از سوی رئیس محترم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص سایت behdashtkart.ir (تصویر پیوست ) به اطلاع تمامی مدیران محترم دفاتر می رساند با توجه تاکید وزارت بهداشت در این خصوص دفاتر متخلف حسب هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات به کمیته تخلفات استانی معرفی می گردند .

لذا از تمامی همکاران خواهشمندیم به هیچ عنوان با سایت مذکور همکاری نفرمایند و طبق ضوابط اعلامی نسبت به صدور کارت بهداشت برای متقاضیان اقدام نمایند.