ثبت نام واکسیناسیون مدیران و کارکنان دفاتر پیشخوان دولت

با عنایت به شرایط کشور و پاندومی بیماری کرونا و نظر به پیگیری واکسیناسیون همکاران محترم در کشور، ضرورت دارد تا لیست دقیقی از کارکنان واجد شرایط به وزارت محترم بهداشت، جهت طی مراحل بررسی و در نهایت انجام عمل واکسیناسیون ارسال گردد؛ لذا خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم زیر با هماهنگی انجمن های استانی کشور اقدام گردد و حداکثر از تاریخ درج اطلاعیه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ به مدت یک هفته کاری فرم مربوطه ارسال گردد.

بدیهی است فرآیند اجرای این امر منوط به تایید ستاد ملی کرونا خواهد بود.

لینک ثبت نام واکسیناسیون کارکنان پیشخوان دولت