با عنایت به طراحی و پیاده سازی پرتال ارث امور مالیاتی جلسه آموزشی مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ راس ساعت ۱۷ الی ۱۹ در محل آمفی تئاتر اتاق بازرگانی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار میشود