اطلاعیه / تعرفه خدمات پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۹

قابل توجه انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت با توجه به پیگیری های به عمل…