کلیه دفاتر محترم پیشخوان خدمات دولت در نظر سنجی زیر شرکت نمایند

پیرو پیگیری­ در راستای تعامل با شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، حسب ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با هدف اجرای بند ۴-۲ اصول حاکم بر ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت به دعوت آقای مهندس وطن­پرست مدیرکل محترم مهندسی عملیات  و امور پیمانکاران پستی شرکت پست جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۶ در محل شرکت پست با حضور معاون فنی شرکت جناب آقای غضنفری و آقایان افروز و وطن­پرست برگزار و مراتب زیر به اطلاع نمایندگان کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و تعدادی از دفاتر حاضر در جلسه رسید و در همین خصوص صورتجلسه­ ای تنظیم گردید که امضاء صورت­جلسه موکول به تعامل با دفاتر و استماع نظرات آنها گردید.

(لطفا جهت بهرمندی از نظرات خود گزینه مورد نظر را اعلام نمایید)

برای ارسال نظرات روی لینک زیر کلیک کنید .

http://icsco.ir/?page_id=1328